İkamet İzni

 

Ülkemizde vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni alması zorunludur.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30 uncu maddesinde altı çeşit ikamet izni düzenlenmiş olup yabancılar tarafından en fazla kullanılan dört ikamet izni türü: kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni ve uzun dönem ikamet iznidir. Yabancı yatırımcılar için genelde Kısa Dönem İkamet İzni düzenlenmektedir. Kısa dönem ikamet izni her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle düzenlenebilir.

İkamet İzni Belgesinin alınması için yaşanan süreç aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

NOTLAR

*** İkamet izni başvuruları yabancı tarafından bizzat yapılabileceği gibi yabancının yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla da yapılabilecektir. Fakat bu hususta idare gerekli görmesi halinde başvuru sırasında yabancının hazır bulunmasını da isteyebilir. 6735 sayılı Kanun ile 6458 sayılı Kanunun 21 inci maddesine ikamet izni başvurularının yetkili aracı kurum tarafından da yapılabileceği hükmü eklenmiştir. Yetkili aracı kurum Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu ifade etmekte ve nitelikleri ile görev çerçevesi yönetmelikle belirlenmektedir.

*** 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu (YUKK) çerçevesinde çalışma izni ikamet izni yerine geçmektedir. Yani çalışma izni sahibi yabancı çalışma izni süresince ikamet izni almadan ülkemizde kalma hakkı elde etmektedir.

*** İkamet olmadan taşınmaz alınabilmektedir. Mütekabiliyet esası sebebi ile bazı ülkelerin (Örneğin Suriye) vatandaşları taşınmaz sahibi olamazken diğer ülke uyruklu yabancılar taşınmaz sahibi olabilmektedir.

Yabancılar ikamet iznine ilişkin soru ve sorunlar için Yabancılar İletişim Merkezi'nin (YİMER) yurt içinden 157 ve yurt dışından +90 312 157 11 22 numaralı telefonlarından 24 saat ayrıntılı bilgi alınabilmektedir.

Detaylı bilgi için Göç İdaresi Başkanlığı web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Web sitesine gitmek için tıklayınız.