İzinler ve Ruhsatlar

 

Yapı (İnşaat) Ruhsatı

Türkiye'de bir inşaat faaliyeti yürütmek için gerekli olan ruhsattır, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Belediyeleri tarafından verilir. Yapı Ruhsatı olmadan, inşaata başlanamaz!

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Valiliklerce ana yapının bütün bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanılabilir durumda ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren belgedir.

Yer Seçim ve Tesis Kurma İzni

1. Sınıf gayrisıhhi müesseseler için gerekli bir izindir. Büyükşehir Belediyesi tesisin kurulacağı yerin denetimini yapar ve denetim sonucuna göre Yer Seçim ve Tesis Kurma İznini verir. İstisnai olarak Organize Sanayi Bölgelerinde izin ve ruhsat işlemleri OSB yönetimi tarafından verilir.

İzin ve Ruhsatlar için istenen belgeler ve aranan şartlar için tıklayın.